Ai có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

Ngày hỏi:18/11/2010
Ai có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều 44, Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan quy định:

   1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan:

   a) Tác giả;

   b) Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

   c) Người thừa kế hợp pháp của tác giả hoặc của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

   d) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

   đ) Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng;

   e) Người biểu diễn;

   g) Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;

   h) Tổ chức phát sóng;

   i) Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được ủy thác quyền;

   k) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn