Ai có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải?

Ngày hỏi:20/05/2020

Về việc ứng phó sự cố chất thải, cho em hỏi ai có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 14 Quy chế ứng phó sự cố chất thải Ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg có quy định về việc cải tạo, phục hồi môi trường như sau:

   - Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố phải có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường hoặc chi trả kinh phí cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Ngoài ra, điều luật còn quy định về trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải:

   - Sự cố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quy chế này do cơ sở gây ra sự cố trực tiếp thực hiện.

   - Sự cố quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 4 Quy chế này do cơ quan phê duyệt kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế này tổ chức thực hiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn