Án phí hộp ly hôn

Ngày hỏi:28/02/2011

Tôi đang nộp đơn xin ly hôn ở tòa án. Tôi và chồng tôi có tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng. Nghe một số người trong tòa án nói rằng nếu nhờ tòa án phân chia tài sản phải tốn án phí là 10% giá trị tài sản. Mức án phí như vậy thì nhiều quá. Tôi muốn biết pháp luật qui định về vấn đề này như thế nào? Giá trị tài sản của vợ chồng tôi khoảng 5 tỉ đồng. Vậy tôi phải đóng bao nhiêu án phí?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật, việc nộp án phí là nghĩa vụ của đương sự. Theo đó, việc nộp án phí có mức độ khác nhau. Đối với vụ án ly hôn mà các đương sự không có tài sản thuộc loại không có giá ngạch thì mức án phí đương sự phải nộp là 50.000 đồng. Ngoài ra, việc vợ chồng ly hôn có tranh chấp về việc chia tài sản chung thì mức án phí theo giá ngạch mà các đương sự phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay, Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí tòa án, tại Điều 7 quy định:
   1. Mức án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm đối với các vụ án dân sự không có giá ngạch là 50.000 đồng.
   2. Mức án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm đối với các vụ án dân sự có giá ngạch được quy định như sau:
   a. Giá trị tài sản có tranh chấp từ 1 triệu đồng trở xuống, mức án phí là 50.000 đồng
   b. Giá trị tài sản có tranh chấp từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức án phí là 5% của giá trị tài sản có tranh chấp.
   c. Giá trị tài sản có tranh chấp từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng, mức án phí là 5 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 100 triệu đồng.
   d. Giá trị tài sản từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức án phí là 9 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 200 triệu đồng.
   đ. Giá trị tài sản từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, mức án phí là 18 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 500 triệu đồng.
   e. Giá trị tài sản từ trên 1 tỉ đồng, mức án phí là 28 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 1 tỉ đồng.
   3. Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng thì ngoài việc chịu án phí quy định tại khoản 1 điều này, các đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại khoản 2 điều này tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.
   Như vậy, theo quy định nói trên tại Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí tòa án không có quy định mức án phí nào là 10%. Theo việc trình bày của chị, nếu như việc ly hôn được giải quyết và chia đôi tài sản chung của vợ chồng thì mức án phí mà cả hai người phải chịu theo cách tính tham khảo sau đây:
   A. Án phí Hôn nhân gia đình không có giá ngạch (khoản 1 điều 7 Nghị định 70 CP) là 50.000 đồng.
   B. Án phí chia tài sản 5 tỉ đồng có giá ngạch (điểm e khoản 2 điều 7 Nghị định 70 CP) là 28 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 1 tỉ đồng. Như vậy, mức án phí có thể đóng trong trường hợp của chị là: 50.000 đồng + 28.000.000 đồng + 0,1% của 4 tỉ đồng = 32.050.000 đồng.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn