Anh X có thuộc trường hợp được cấp sổ hộ khẩu cho cá nhân hay không

Anh X làm việc tại thành phố K và được bố mẹ đang sống ở một huyện ngoại thành cho tiền mua nhà trong thành phố đó để ở và thuận tiện công tác. Xin hỏi anh X có thuộc trường hợp được cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân hay không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Điều 26 của Luật Cư trú năm 2006 quy định sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân trong các trường hợp sau:

   - Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu;

   - Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

   - Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

   - Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

   Theo quy định trên, anh X là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình nên thuộc trường hợp được cấp sổ hộ khẩu cho cá nhân.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn