Bản di chúc được thay đổi mấy lần?

Ngày hỏi:03/03/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì người lập di chúc được thay đổi việc lập di chúc bao nhiêu lần? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015, có quy định:

   - Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   - Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   - Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì số lần được thay đổi di chúc là không giới hạn. Trường hợp người lập di chúc thay đổi việc lập di chúc thì di chúc trước đó sẽ bị hủy bỏ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia di sản thừa kế theo di chúc
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn