Bằng bảo hộ giống cây trồng hết hiệu lực có được đăng ký lại?

Ngày hỏi:30/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì khi Bằng bảo hộ giống cây trồng hết hiệu lực thì có được đăng ký lại không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Luật sở hữu trí tuệ 2005, có quy định:

   Điều 169. Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng

   - Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

   - Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.

   - Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực theo quy định tại Điều 170 và Điều 171 của Luật này.

   Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực theo quy định nêu trên. Trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị đình chỉ sẽ được phục hồi theo quy định tại Điều 170 (Đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng).

   Và tại Điều 172 có quy định:

   Điều 172. Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

   - Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

   - Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

   => Như vậy, theo quy định trên thì Bằng bảo hộ giống cây trồng sẽ được cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng. Còn đối với trường hợp hết hiệu lực theo quy định tại Khỏa 2 Điều 169 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 (hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.) thì không được cấp lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn