Báo cáo kết quả thực hiện Công ước về Quyền trẻ em của các quốc gia thành viên

Việc báo cáo kết quả thực hiện Công ước về Quyền trẻ em của các quốc gia thành viên được tiến hành như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Các quốc gia thành viên có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em (gọi tắt là Ủy ban) về các biện pháp và tiến độ đạt được trong việc thi hành Công ước trong vòng hai năm kể từ khi Công ước có hiệu lực tại quốc gia đó, và sau đó báo cáo theo định kỳ năm năm một lần. Báo cáo phải nêu chi tiết những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Công ước.
   Báo cáo được dịch ra ba ngôn ngữ được sử dụng trong Ủy ban là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha và được gửi tới ba nơi:
   1. Các thành viên trong Ủy ban (gồm 10 thành viên)
   2. Các cơ quan chuyên môn của Liên hiệp quốc
   3. Các tổ chức phi chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn