Bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh

Ngày hỏi:27/10/2015

Em trai tôi đang kinh doanh và gặp trở ngại về vốn nên nhờ tôi đứng ra bảo lãnh với bên giao hàng. Tôi rất đắn đo, không biết phải bắt đầu thực hiện điều này như thế nào và cam kết với bên bán hàng những điều gì?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Điều 361 Bộ luật Dân sự (BLDS) quy định việc bảo lãnh trường hợp anh hỏi như sau: Bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh là anh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

   Theo Điều 362 BLDS việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực.

   Về phạm vi bảo lãnh, theo Điều 363 BLDS: Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh. Xin lưu ý với anh, nghĩa vụ bảo lãnh còn bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn