Bên có lỗi trong việc hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường

Ngày hỏi:14/07/2016

Tôi ký hợp đồng gia công cho một đơn vị. Không hiểu lý do gì mà bất ngờ bên kia lại hủy bỏ hợp đồng, làm tôi bị thiệt hại trị giá trên 10 triệu đồng. Trường hợp này tôi có được yêu cầu họ bồi thường thiệt hại không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Để biết nên thực hiện thế nào về trường hợp này, anh căn cứ vào quy định tại Điều 425 Bộ luật Dân sự về hủy bỏ hợp đồng dân sự, như sau:

   1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.

   Như vậy, anh được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu anh không có lỗi hoặc vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận và việc hủy bỏ hợp đồng của đơn vị kia vi phạm vào các điều kiện quy định nêu trên, dẫn đến gây thiệt hại đối với anh.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn