Bị kết án sai có được phục hồi danh dự?

Ngày hỏi:11/03/2020

Ông A bị kết án oan sai, phải chịu án tù giam 8 năm. Ông A và gia đình của ông yêu cầu cơ quan đã gây oan sai cho mình phải phục hồi danh dự cho ông. Vậy, xin hỏi pháp luật có quy định gì về việc này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị kết án sai có được phục hồi danh dự?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 31 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 có quy định về việc phục hồi danh dự như sau:

   - Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự.

   - Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Việc phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật này.

   => Trong trường hợp này, ông A được phục hồi danh dự bởi vì ông A là người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, bị kết án oan sai, phải chịu án tù giam 8 năm .

   Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 56 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 có quy định về hình thức phục hồi danh dự như sau:

   - Việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

   + Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại;

   + Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

   - Việc phục hồi danh dự đối với cá nhân là người bị thiệt hại trong trường hợp bị buộc thôi việc trái pháp luật, bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện bằng hình thức đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

   Như vậy, do ông A bị kết án sai, bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Do đó căn cứ quy định trên, ông A có thể được phục hồi danh dự bằng các hình thức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn