Bị thiểu năng có được kết hôn không?

Ngày hỏi:27/12/2016

Cho em xin hỏi là người bị thiểu năng trí tuệ có được quyền kết hôn hay không? Ngoài ra thì hành vi xác lập quan hệ vợ chồng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định điều kiện kết hôn như sau:

   "1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."

   Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định các hành vi cấm như sau:

   "Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

   2. Cấm các hành vi sau đây:

   a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

   c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

   d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;"

   Theo quy định trên, đối với người bị thiểu năng trí tuệ nhưng không bị mất năng lực hành vi dân sự thì vẫn được kết hôn theo quy định pháp luật.

   Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về việc Ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau: "1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con."

   Như vậy, việc đăng ký kết hôn không được ủy quyền cho người khác. Hai bên nam, nữ phải trực tiếp xác lập quan hệ hôn nhân phải tự đi đăng ký kết hôn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc kết hôn của người bị thiểu năng. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật hôn nhân và gia đình 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn