Bị thoát vị bẹn đã mổ tốt hơn 2 năm thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:13/09/2021

Cho hỏi trường hợp bị thoát vị bẹn đã mổ tốt hơn 2 năm thì có được tham gia Nghĩa vụ quân sự hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị thoát vị bẹn đã mổ tốt hơn 2 năm thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

   79. Thoát vị bẹn các loại:

   - Đã được phẫu thuật tốt, ổn định trên 1 năm: Điểm 2

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Như vậy, trường hợp bị thoát vị bẹn đã được phẫu thuật tốt, ổn định trên 2 năm thì sẽ có sức khỏe loại 2.

   Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Từ các quy định trên cho thấy, trường hợp bị thoát vị bẹn đã mổ tốt, ổn định trên hai năm và được xác định có sức khỏe loại 2 thì vẫn có thể phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn