Bố mẹ ly hôn, con có được kết nạp Đảng?

Ngày hỏi:16/08/2016

Tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất, đang phấn đấu để được kết nạp Đảng. Tuy nhiên bố mẹ đã ly hôn, phải sống với ông bà từ bé. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, bố mẹ ly hôn có ảnh hưởng gì đến việc kết nạp Đảng của con hay không? Thu Trang

  Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1/11/2011 hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, công dân có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xem xét để kết nạp Đảng:

   - Về tuổi đời

   a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

   b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

   - Về trình độ học vấn.

   a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

   b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

   Bên cạnh đó, mục 3 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 quy định về lý lịch và việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

   “3.3- Lý lịch của người vào Đảng

   a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

   b) Lý lịch phải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

   3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

   a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

   - Người vào Đảng.

   - Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

   b) Nội dung thẩm tra

   - Đối với người vào Đảng : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

   - Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

   Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, việc bố mẹ bạn ly hôn sẽ không làm ảnh hưởng đến điều kiện để bạn được xem xét kết nạp Đảng. Do đó, nếu đủ các điều kiện về độ tuổi, học vấn, lý lịch nhân thân… theo quy định, bạn vẫn có thể được xem xét kết nạp.


  Nguồn:

  Báo VnExpress.net
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn