Bổ sung chi tiết vào bản sao giấy khai sinh

Trong giấy khai sinh của em con dì của tôi do chế độ cũ cấp năm 1973 có ghi số, ngày cấp giấy kết hôn của chú dì tôi. Khi em tôi đến Sở Tư pháp xin cấp bản sao giấy khai sinh, thì Sở Tư pháp không ghi chi tiết này vào bản sao giấy khai sinh của em tôi(tôi xin trình bày thêm: giấy chứng nhận kết hôn của chú dì tôi đã mất và sổ bộ lưu tại Sở Tư pháp cũng mất - có xác nhận của Sở Tư pháp), chú tôi đã mất và dì tôi cũng không đi bước nữa. Nay em con dì của tôi xin ghi chi tiết là số, ngày cấp giấy kết hôn của chú dì tôi như trong bộ khai sinh đang lưu trữ tại Sở Tư pháp vào bản sao giấy khai sinh của em tôi được hay không?

  Nội dung này được Vụ Hành chính tư pháp tư vấn như sau:

  • Đối với trường hợp của em bạn, theo chúng tôi cơ quan có chức năng sẽ vận dụng quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về nguyên tắc ghi bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, theo đó “Nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải ghi theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch” để ghi bổ sung phần thông tin còn thiếu trong bản sao Giấy khai sinh của em bạn (cho đúng với thông tin trong bản chính Giấy khai sinh).


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn