Bồi thường thiệt hại sức khỏe khi tham gia giao thông gây tai nạn như thế nào?

Ngày hỏi:04/01/2017

Bồi thường thiệt hại sức khỏe khi tham gia giao thông gây tai nạn như thế nào? Tôi tham gia giao thông, gây tai nạn cho 1 người và tôi đã bồi thường cho họ 10 triệu đồng gồm tiền chăm sóc, tiền viện phí, tiền đi lại cho họ. Hiện giờ họ đòi tôi bồi thường cho họ thêm 20 triệu nữa. Vậy tôi muốn hỏi liệu tôi có phải bồi thường thêm cho người đó nữa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

   Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

   a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

   c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

   d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   Khoản 2 Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định:

   Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bồi thường thiệt hại sức khỏe khi tham gia giao thông gây tai nạn. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật Dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn