Các hình thức bán đấu giá tài sản để thi hành án

Theo qui định của pháp luật hiện nay thì việc bán đấu giá tài sản có những hình thức nào? Tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án có được bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín không, nếu có thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Việt Báo tư vấn như sau:

  • Căn cứ qui định tại Điều 17 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, thì người bán đấu giá tài sản có thể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau đây để tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá bằng cổ phiếu, đấu giá không qua mạng Internet hoặc các hình thức khác do người có tài sản bán đấu giá và người bán đấu giá tài sản thoả thuận. Việc bán đấu giá tài sản đã kê biên để thi hành án cũng được thực hiện theo các hình thức nêu trên. Thủ tục bán đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín theo qui định tại điểm 5.3 Khoản 5 Thông tư số 3/2005/TT-BTP ngày 4/5/2005 của Bộ Tư pháp như sau: 1. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, người điều hành cuộc bán đấu giá, người có tài sản bán đấu giá có thể thoả thuận về cách thức bỏ phiếu, số vòng bỏ phiếu tối đa. 2. 2. Trong trường hợp thực hiện cách thức bỏ phiếu nhiều vòng, thì người điều hành cuộc bán đấu giá phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu và yêu cầu họ ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Sau khi thu hết các phiếu đã phát, người điều hành cuộc bán đấu giá thông báo công khai về giá đã trả của từng người, giá trả cao nhất của vòng bỏ phiếu và phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo. Mức giá cao nhất đã trả ở vòng trước được coi là giá khởi điểm của vòng trả giá tiếp theo. Việc đấu giá kết thúc khi đã thực hiện hết số vòng bỏ phiếu tối đa hoặc trong trường hợp tất cả những người tham gia đấu giá tự nguyện từ chối bỏ phiếu tiếp; 3. Người điều hành cuộc bán đấu giá chỉ được công bố người mua được tài sản bán đấu giá nếu sau ba lần nhắc lại giá người đó đã trả mà không có người nào trả giá cao hơn. Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả một giá, thì những người này phải tiếp tục tham gia trả giá cho đến khi có người trả giá cao nhất; người trả giá cao nhất là người mua được tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp những người cùng trả một giá tự nguyện từ chối tiếp tục tham gia trả giá, thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa những người đó và công bố người rút thăm là người mua được tài sản bán đấu giá.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn