Các hình thức công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hỏi:17/03/2020

Liên quan đến việc công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tôi có thắc mắc như sau: Theo quy định mới nhất thì công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo những hình thức gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Thông tư 15/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 30/3/2020) quy định cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

   - Niêm yết tại địa điểm tiếp dân.

   - Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).

   - Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   - Thông qua việc tiếp công dân.

   - Thông báo tại các cuộc họp của Nhân dân.

   - Các hình thức phù hợp khác.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn