Các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng

Ngày hỏi:17/02/2016

Vợ tôi nhiều lần yêu cầu tôi cho ra ngoài làm ăn. Đến nay, khi đổ bể ra mới biết vợ tôi thiếu một số nợ. Chủ nợ đến buộc tôi phải có trách nhiệm trả. Nhưng tôi nghĩ, tôi không thực hiện thì sao tôi phải trả, nếu trả thì tài sản của vợ chồng dành dụm bao năm sẽ không còn, cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào? Trong trường hợp này, tôi có phải trả nợ cho vợ tôi không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của luật này. Điều luật này quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

   1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

   2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

   3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

   4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

   5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

   6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

   Vậy, anh có thể căn cứ quy định trên để thực hiện trách nhiệm liên đới các nghĩa vụ về tài sản do vợ anh gây ra


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn