Các nguồn thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Ngày hỏi:07/07/2020

Theo quy định thi có những nguồn nào được dùng làm nguồn thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định các nguồn sau được dùng để để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuât nhập cảnh:

   - Tờ khai, biểu mẫu và thông tin thu thập khi thực hiện thủ tục cấp giấy tờ cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; cấp giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam hoặc trong quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

   - Khai thác thông tin trong hồ sơ quản lý xuất nhập cảnh và các cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh đã được chuẩn hóa, chuyển đổi; khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua kết nối, chia sẻ;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin do cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp có liên quan đến xuất nhập cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam.

   Trên đây là các nguồn thông tin được thu thập, cập nhật đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn