Các trường hợp không thường trú ở Việt Nam 5 năm trở lên vẫn được nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:15/10/2018

Theo em biết thì người nước ngoài với người không quốc tịch muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên. Nhưng có thể cho em hỏi có trường hợp nào không phải đáp ứng điều kiện về thời gian thường trú tại Việt Nam trên đây mà vẫn được xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện khác hay không? Cụ thể là các trường hợp nào nếu có ạ? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   - Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   - Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   - Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và điều kiện có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   Theo đó, theo quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12 thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và điều kiện có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   - Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   - Là người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Pháp luật đồng thời quy định người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp không phải có các điều kiện đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và điều kiện có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam thì không phải thôi quốc tịch nước ngoài nếu được Chủ tịch nước cho phép.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quốc tịch Việt Nam
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn