Cách thức thông báo kết quả khai báo thông tin cư trú từ ngày 01/7/2021

Ngày hỏi:09/06/2021

Theo quy định mới nhất thì từ ngày 01/7/2021, có những cách thức thông báo kết quả khai báo thông tin cư trú nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư 55/2021/TT-BCA (Có hiệu lực từ 01/7/2021) thì việc thông báo về kết quả khai báo thông tin cư trú được thực hiện dưới hình thức:

   Văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người cư trú ở nước ngoài
  Thay đổi nơi cư trú
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn