Cách tính công sức đóng góp của vợ chồng vào khối tài sản chung

Ngày hỏi:08/06/2016

Vợ chồng em gái tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc sắp đưa đơn xin ly hôn. Nhưng em tôi còn lúng túng vì từ trước đến nay tài sản trong nhà phần lớn do chồng của em tôi làm ra, em tôi chủ yếu ở nhà lo gia đình. Vậy việc chia tài sản, em tôi được tính công sức như thế nào?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Theo khoản 4 Điều 7 Thông tư Liên tịch số 01/2016/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-BTP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình: Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến nhiều yếu tố để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia.

   Trong đó, theo điểm b khoản 4 Điều 7 nói trên:“Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn