Cách tính lãi suất trong vụ kiện vi phạm hợp đồng mua bán

Ngày hỏi:21/08/2012

Công ty chúng tôi ký hợp đồng mua bán nhưng quên ghi điều khoản lãi suất phạt khi chậm thanh toán. Nay nộp đơn kiện ra tòa, chúng tôi tính áp dụng lãi suất phạt theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định. Tôi nghe nói bên bị đơn thuê luật sư tranh luận rất dữ, xin hỏi: nếu bị đơn căn cứ theo hợp đồng mua bán không đề cập khoản phạt, chúng tôi có thể vin vào quy định nào của nhà nước để bảo vệ quyền lợi của mình không? 

  • Bạn không nói rõ hợp đồng mua bán đó là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại nên chưa thể có câu trả lời chính xác cho bạn được. Trường hợp chậm thanh toán tiền trong hợp đồng mua bán đã được BLDS và Luật thương mại quy định rõ. Bạn có thể tham khảo các quy định pháp luật sau đây thì sẽ rõ:

   - Nếu là Hợp đồng dân sự: Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2005(Lãi do chậm thanh toán = lãi suất cơ bản)

   "Ðiều 438. Nghĩa vụ trả tiền

   1. Bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm giao tài sản.

   2. Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả theo quy định tại khoản 2 Ðiều 305 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   Ðiều 305. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

   1. Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có quyền, bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại; nếu việc thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên này có quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

   2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

   - Nếu là Hợp đồng thương mại thì lãi suất chậm trả = lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường:

   Điều 306 Luật thương mại quy định:

   “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn