Cấp đổi thẻ CCCD có bị đổi số không?

Ngày hỏi:02/10/2021

Thẻ CCCD của em bị sai quê quán, cho hỏi nếu em xin cấp lại thì số CCCD có bị đổi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 12, Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định:

   Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

   Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

   Theo đó số thẻ Căn cước công dân là duy nhất và không lặp lại ở người khác.

   Trường hợp thẻ bị sai quê quán thì làm thủ tục cấp đổi theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 23 và Khoản 1 Điều 22 Luật này. Luật không quy định rõ trường hợp cấp đổi thẻ CCCD thì có được cấp lại số thẻ mới hay không và trường hợp nào thì số thẻ sẽ bị đổi.

   Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi đối với trường hợp cấp đổi thẻ CCCD mà không dẫn đến việc phải đổi số thẻ thì số thẻ cũ vẫn được giữ nguyên.

   Khi làm thủ tục cấp đổi bạn có thể trao đổi thêm với cán bộ công an để được hỗ trợ thêm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn