Cấp phù hiệu xe hợp đồng

Ngày hỏi:26/10/2015

Tôi có một chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi hiện không đăng ký kinh doanh nay tôi muốn làm thủ tục để đăng ký kinh doanh và cấp phù hiệu xe hợp đồng thì thủ tục từng bước phải làm là như thế nào ? hiện nay tôi là thành viên góp vốn thành lập Cty TNHH Dịch vụ và Du Lịch Da Vi. Vậy xe của tôi có đăng ký dưới tên công ty Da Vi có được K ? Mong cơ quan giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi làm các thủ tục trên, xin cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp Phù hiệu xe hợp đồng được Sở Giao thông vận tải niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, cụ thể các thủ tục như sau: 1. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Đơn vị vận tải hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 1.3 của thủ tục này và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Đà Nẵng. - Bước 2: Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. - Bước 3: Phòng QLVT&PT thẩm định hồ sơ: a) Phối hợp Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra thực tế so với hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, tham mưu lãnh đạo Sở cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. b) Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, thì lập phiếu hướng dẫn yêu cầu những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. - Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 1.2. Cách thức thực hiện: - Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 1.3. Thành phần hồ sơ và số lượng: 1.3.1. Thành phần hồ sơ: 1.3.1.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-01); b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-02); 1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 1.4. Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan nội dung của Giấy phép, hết hạn Giấy phép: 05 ngày làm việc. - Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc. 1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị vận tải. 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 1.8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng. 1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT(BM-VT-01); - Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-02); 2. Thủ tục Đăng ký cấp Phù hiệu "Xe hợp đồng" 2.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Đơn vị vận tải hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 2.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ - Sở GTVT. - Bước 2: Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. - Bước 3: Phòng QLVT&PT thẩm định hồ sơ: a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. - Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân. 2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ - Sở GTVT. 2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 2.3.1. Thành phần hồ sơ: a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục 24 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-26). b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. c) Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu. 2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 2.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc. 2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị vận tải. 2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe hợp đồng. 2.8. Phí, lệ phí: Không thu lệ phí chỉ thu tiền in ấn chỉ: 5.000 đồng/phù hiệu. 2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục 24 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-26). 3. Cấp Phù hiệu cho xe nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải, thì phải có hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn