Cha không đồng ý, mẹ có được phép thay đổi họ của con?

Ngày hỏi:22/05/2019

Xin chào anh chị, tôi và và chồng chung sống với nhau được 7 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Chúng tôi có bé gái được 6 tuổi. Tháng trước, chúng tôi vừa hoàn thành thủ tục xin ly hôn. Trong quyết định thuận tình ly hôn thì tôi được quyền nuôi con. Tôi muốn sau này con tôi không có dính líu đến cha của nó nữa nên muốn đổi họ cho con. Anh chị cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có thể đổi họ cho con tôi được không? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 về quyền thay đổi họ như sau:

   "1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

   a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

   b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

   c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

   d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

   đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

   e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

   g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

   h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

   2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

   3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ."

   Theo đó, sau khi ly hôn, bạn có quyền thay đổi họ của con sang họ của mình. Trường hợp con bạn từ đủ 9 tuổi trở lên thì cần được sự đồng ý của con.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch thì:

   "1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó."

   Như vây, khi mẹ muốn thay đổi họ của con sang họ của mình thì pháp luật yêu cầu bắt buộc phải có sự đồng ý của người cha. Do đó, bạn phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của chồng cũ thì bạn mới được quyền thay đổi họ của con. Trường hợp chồng cũ của bạn không đồng ý thì bạn không đổi được họ cho con.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn