Cha mẹ không thỏa thuận xác định dân tộc cho con thì giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:22/09/2021

Được biết dân tộc của con trẻ là do thỏa thuận của cha mẹ theo dân tộc của cha hoặc mẹ, vậy trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật giải quyết thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

   Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

   Như vậy, luật đã quy định trường hợp cha mẹ đẻ không có thỏa thuận về việc xác định dân tộc cho con thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

   Tuy nhiên, trường hợp này chỉ xảy ra trong trường hợp dân tộc của cha, mẹ đẻ khác nhau; trường hợp cha, mẹ đẻ có cần dân tộc thì tất nhiên con cũng có dân tộc đó bởi con sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn