Cha mẹ ly hôn, con ở với bố và gây thiệt hại cho người khác, mẹ có phải cùng với bố bồi thường thiệt hại do con gây ra không?

Ngày hỏi:14/05/2016

Tôi và chồng ly hôn đã được 6 năm. Tôi nuôi đưa bé, hiện chồng tôi nuôi đứa lớn. Con trai lớn của tôi năm nay 13 tuổi, học lớp 7 có đánh nhau với bạn cùng lớp. Gia đình họ yêu cầu phải bồi thường 100 triệu. Chồng tôi yêu cầu tôi phải đưa cho ạnh ấy 50 triệu đề cùng với chồng tôi bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tôi muốn hỏi là chồng tôi có quyền yêu cầu tôi như vậy không?

  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 606 Bộ luật dân sự 2005 quy định

   “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường; người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình”.

   Theo Điều 74 Luật hôn nhân và gia đình về Bồi thường thiệt hại do con gây ra

   “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự”.

   Khoản 5 Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về một trong những nghĩa vụ chung của vợ chồng là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

   Căn cứ vào những quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, con bạn 13 tuổi, do đó khi con bạn gây ra thiệt hại thì bạn là mẹ của cháu và chồng bạn là bố của cháu có nghĩa vụ phải bồi thường, nếu tài sản của bạn và chồng không đủ để bồi thường mà con bạn có tài sản riêng thì lấy phần tài sản riêng đó bồi thường phần còn thiếu.

   Theo khoản 1 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

   “Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan”.

   Như vậy, sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi dưỡng con vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục con. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra là nghĩa vụ của cả cha và mẹ, không phân biệt là cha mẹ đã ly hôn hay chưa. Vì vậy, chồng bạn vẫn có quyền yêu cầu bạn cùng với anh ấy bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mức bồi thường do bạn và chồng bạn thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì đề nghị Tòa án giải quyết.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn