Chấm dứt đại diện của cá nhân

Ngày hỏi:18/11/2010
Đại diện của cá nhân chấm dứt trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Đại diện theo pháp luật và đại diện theo quỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong những trường hợp sau:

   1. Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   a) Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;

   b) Người được đại diện chết;

   c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

   2. Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   a) Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

   b) Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;

   c) Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

   Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.

   (Điều 147 Bộ luật dân sự năm 2005)

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn