chi phí khấu hao TSCĐ

Ngày hỏi:11/04/2016
Đơn vị chúng tôi có mua một chiếc xe ôtô đã qua sử dụng của 01 cá nhân. Hồ sơ mua bán không có hóa đơn, chỉ có hợp đồng mua bán và giấy nộp thuế trước bạ. vậy đơn vị tôi ghi tăng TSCĐ về chiếc xe này và đưa vào chi phí khấu hao TSCĐ có hợp lý không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Căn cứ tiết 2.4, khỏan 2, điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC; được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính thì:

   Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản (xe ô-tô) đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra, doanh nghiệp được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC và có đủ hồ sơ hợp lệ để ghi nhận tăng TSCĐ (chiếc xe) theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; đồngthời tài sản phải được sử dụng trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Lâm Đồng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn