Chỉ tiêu kỹ thuật cốt lưỡi trai mũ mềm (nhựa PE) (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ)

Ngày hỏi:02/10/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về Chỉ tiêu kỹ thuật cốt lưỡi trai mũ mềm (nhựa PE) (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 trang phục dân quân tự vệ Ban hành kèm theo Thông tư 94/2021/TT-BQP, theo đó Phụ lục B quy định Chỉ tiêu kỹ thuật nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ, Chỉ tiêu kỹ thuật cốt lưỡi trai mũ mềm (nhựa PE) (Bảng B.9) như sau:

   Tên chỉ tiêu

   Mức

   1. Độ dày, mm

   0,8 ± 0,05

   2. Khối lượng riêng, g/cm3

   0,95 ± 0,1

   3. Độ cứng nguyên thủy, Shore A

   Từ 85 đến 95

   4. Độ cứng sau lão hoá 24 h (70 °C), Shore A

   Từ 85 đến 95

   5. Độ bền kéo dứt, N/cm2, không nhỏ hơn

   900

   6. Độ bền kéo đứt sau lão hoá 24 h (70 °C), N/cm2, không nhỏ hơn

   880

   7. Độ giãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn

   95

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn