Chia di sản cho con riêng của vợ, chồng như thế nào?

Bà B có một người con riêng sau đó lấy ông A có hai người con chung. Sau khi cả hai ông bà mất không để lại di chúc, phần tài sản thống kê là tài sản chung của cả hai ông bà. Khi phân chia tài sản cho cái con số tài sản đó chia làm sao? Gửi bởi: Trần Nguyễn Thúy Vy

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Khi chia di sản thừa kế, bạn phải lưu ý:

   Thứ nhất, phải xác định di sản thừa kế:

   Tài sản là tài sản chung của ông A và bà B nên khi xác định di sản thừa kế sẽ mặc nhiên coi: Di sản của ông A là ½ khối lượng tài sản chung; Di sản của bà B là ½ khối lượng tài sản chung (trừ trường hợp có căn cứ chứng minh tỷ lệ được hưởng tài sản của mỗi người là khác nhau).

   Thứ hai, xác định người thừa kế:

   Khi phân chia di sản thừa kế phải xác định người thừa kế của ông A riêng, của bà B riêng. Theo đó, bạn còn phải xác định thời điểm ông A bà B chết, nhằm mục đích xác định xem ông A bà B - người nào được hưởng thừa kế của người kia, cụ thể: Nếu ông A chết trước bà B thì bà B được hưởng thừa kế của ông A; Ngược lại, nếu bà B chết trước ông A thì ông A được hưởng thừa kế của bà B. Người thừa kế được xác định như sau:

   Do ông A bà B chết không để lại di chúc nên người thừa kế theo pháp luật được xác định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự:

   - Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   - Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   - Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

   Căn cứ quy định nêu trên, xác định:

   - Người thừa kế của ông A gồm:

   + Hai người con chung;

   + Những người thừa kế khác theo quy định nêu trên (nếu có), như: bà B (nếu bà B chết sau ông A)....

   - Những người thừa kế của bà B gồm:

   + Một người con riêng;

   + Hai người con chung;

   + Những người thừa kế khác theo quy định nêu trên (nếu có), như: ông A (nếu ông A chết sau bà B)...

   Thứ ba, chia di sản thừa kế

   Bạn phải chia riêng di sản của ông A và bà B, không thể tính chung vào để chia. Cụ thể như sau:

   - Chia di sản của ông A: Nếu người thừa kế của ông A chỉ có hai người con chung nêu trên thì: Mỗi người con được ½ di sản của ông A, tức là: mỗi người được hưởng ¼ tổng tài sản của ông A bà B (trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Nếu ông A còn những người thừa kế khác thì di sản được chia đều cho mỗi người thừa kế theo quy định trên.

   - Chia di sản của bà B: Nếu người thừa kế của bà B chỉ có 3 người con nêu trên thì: Mỗi người con được hưởng 1/3 di sản của bà B, tức là mỗi người được hưởng 1/6 tổng tài sản của ông A bà B (trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Nếu bà B còn những người thừa kế khác thì di sản được chia đều cho mỗi người thừa kế theo quy định trên.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn