Chia di sản trong trường hợp người để lại di sản có con riêng

Hai vợ chồng có một con chung. Sau đó hai người ly thân, trong thời gian ly thân người chồng có con với người phụ nữ khác. Nếu người chồng qua đời thì số tài sản của người chồng thuộc về người vợ hay phải chia cho con riêng của chồng một phần?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Khi người chồng chết, di sản do người chồng để lại được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

   1. Trường hợp người chồng để lại di chúc.

   Nếu người chồng để lại di chúc thì những người được hưởng di sản đó do người chồng để lại gồm:

   - Những người được chỉ định trong di chúc;

   - Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại Ðiều 669 Bộ luật Dân sự:Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Ðiều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Ðiều 643 của Bộ luật này:

   + Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   + Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

   2. Trường hợp người chồng không để lại di chúc

   Nếu người chồng không để lại di chúc, di sản sẽ được chia cho người thừa kế theo pháp luật của chồng. Ðiều 676 Bộ luật Dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

   - Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

   + Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   + Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   + Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   - Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

   - Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Theo quy định nêu trên thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất được hưởng di sản của người chồng để lại gồm: người vợ (mặc dù hai vợ chồng đã ly thân nhưng chưa ly hôn nên người vợ đó vẫn được hưởng di sản do chồng để lại); người con chung của hai vợ chồng; người con riêng của chồng, người thừa kế khác (nếu có).


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia di sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn