Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng trong hộ gia đình

Ngày hỏi:28/03/2015
Đề nghị luật sư tư vấn việc chia quyền sử dụng đất của vợ chồng sống chung với hộ gia đình khi ly hôn được giải quyết như thế nào? (Lê Nga, Thanh Hóa)

  Nội dung này được Luật gia Vũ Thị Hường– Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Vũ Thị Hường - Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

   Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng sống chung với hộ gia đình như sau:

   “1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.” (khoản 1 Điều 61).
   “3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch” (khoản 3 Điều 59).
   “2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:
   a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.
   Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;
   b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;
   c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
   d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai” (khoản 1, Điều 62).
   Như vậy, về nguyên tắc, khi ly hôn quyền sử dụng đất chung của vợ chồng sống với hộ gia đình được chia theo nguyên tắc thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn