Chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ sẽ bị xem là vô hiệu

Ngày hỏi:26/02/2016

Có một người cùng mua bán hàng hóa với tôi, sau một thời gian thì anh ấy bể nợ, trong đó thiếu tôi trên 200 triệu đồng. Khi tôi đến đòi nợ, ban đầu vợ của anh ấy hứa sẽ gom góp tài sản để thanh toán cho tôi, nhưng chỉ được một thời gian, vợ của anh ấy lại nói rằng giờ vợ chồng đã chia tài sản chung rồi, tài sản anh ấy đã trả nợ hết rồi, chị ấy không có trách nhiệm nữa. Trường hợp này tôi phải làm sao để đòi nợ?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Nếu thật sự vợ chồng người thiếu nợ anh chia tài sản chung của vợ chồng họ để trốn tránh việc trả nợ thì anh có quyền yêu cầu tòa án xem xét tuyên bố việc chia tài sản chung đó là vô hiệu. Khoản 2 Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

   b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

   c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản;

   d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

   đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

   e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật này, Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn