Chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung?

Ngày hỏi:01/09/2014
Tôi cùng năm người bạn góp tiền mua chung một căn hộ chung cư để cho người nước ngoài thuê và giao ước với nhau căn hộ này la sở hữu chung của tất cả mọi người với một điều kiện chỉ bán căn hộ này chia tiền sau mười năm kể từ ngày mua. Sau khi cho thuê được bốn năm thì có một người bạn trong số chúng tôi đòi bán nhà đi để chia tiền trước thời hạn vì giá nhà đất hiện nay đang có nhiều biến động, bốn người còn lại không đồng ý. Trong trường hợp này nên giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Tư vấn pháp luật - Tin mới tư vấn như sau:

  • Trước hết phải khẳng định rằng đây là tài sản chung của tất cả những người cùng góp vốn, vì vậy khi muốn phân chia khối tài sản chung này phải được sự đồng ý của những người góp vốn.

   Điều 224 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về vấn đề chia tài sản chung như sau:

   Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thỏa thuận không phân chia tài sản chung trong một thời hạn thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia.

   Trong trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi người đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản hcung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

   Như vậy, nếu mọi người đã thỏa thuận chỉ bán căn hộ thuộc sở hữu chung của năm người để chia tiền cho các chủ sở hữu sau mười năm kể từ ngày mua, thì mỗi người trong số năm người chỉ có quyền yêu cầu bán căn hộ đó để chia khi hết thời hạn đó.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn