Chia tài sản thưuà kế trong trường hợp không có di chúc.

Ngày hỏi:21/12/2012
Trong trường hợp cha mẹ chết để lại tài sản thừa kế mà không có di chúc thì tài sản đó đuowjc chia theo pháp luật nhưuthế nào?
  • Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

   - Không có di chúc;

   - Di chúc không hợp pháp;

   - Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

   - Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

   Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

   - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

   - Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

   - Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

   Nội dung trên được quy định tại Điều 675 Bộ Luật Dân sự năm 2005, vậy giới thiệu để bạn biết, tìm hiểu và sử dụng.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn