Cho người khác nuôi con, về sau có thể lấy lại?

Ngày hỏi:05/10/2015

Cách đây 10 năm, sau khi ly hôn, tôi đã cho người khác nuôi đứa con 3 tuổi. Nay tôi muốn nhận lại con có được không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Thư của bạn không nói rõ, việc cho người khác nuôi con đã làm thủ tục đăng ký pháp lý hay chưa. Nếu chưa thì bạn có thể thương lượng với họ để giải quyết việc này; nếu việc nuôi con nuôi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thì việc chấm dứt phải có căn cứ theo quy định của pháp luật.


   Luật Nuôi con nuôi ghi nhận: Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.


   Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp:


   1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;


   2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;


   3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;


   4. Vi phạm vào điều cấm của pháp luật như: Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em; Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc...


   Nếu không có căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyền nuôi con
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn