Cho vay tiền bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?

Ngày hỏi:20/03/2019

Tôi cho vay tiền nhưng tôi và người vay tiền có quen biết nên chỉ làm giấy viết tay và có chữ ký, điểm chỉ của 2 bên mà không có công chứng, chứng thực gì cả. Giờ thì tiền tôi đã giao cho người ta, giờ nghĩ lại thì tôi thấy hơi lo lắng. Nên muốn hỏi luật sư là liệu giấy viết tay trên có hợp pháp và có giá trị pháp lý đối với việc vay tiền đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Trong đó, theo quy định hiện hành thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản (bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật) và động sản (là những tài sản không phải là bất động sản). Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định hợp đồng vay tiền là hợp đồng vay tài sản.

   Mặt khác, theo ghi nhận của chúng tôi thì quy định của pháp luật hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 không quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng vay tài sản phải được lập thành văn bản, hoặc phải được công chức, chứng thực,...

   Đồng nghĩa, có thể hiểu hợp đồng vay tài sản giữ bên cho vay và bên đi vay là một giao dịch dân sự có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như là bằng lời nói, bằng văn bản (có hoặc không có công chứng, chứng thực) hoặc bằng hành vi cụ thể nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Các bên tham gia hợp đồng vay tài sản phải có năng lực hành vi dân sự;

   - Mục đích và nội dung của hợp đồng vay tài sản không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

   - Người tham gia giao kết hợp đồng vay tài sản hoàn toàn tự nguyện.

   Như vậy: Trường hợp bạn cho vay tiền nhưng bạn và người vay tiền có quen biết nên chỉ làm giấy viết tay và có chữ ký, điểm chỉ của 2 bên (không có công chứng, chứng thực) mà nếu đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực kể trên thì hợp đồng cho vay tiền bằng giấy viết tay đó vẫn có giá trị pháp lý đầy đủ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn