Chồng giấu vợ vay tiền, vợ có phải trả nợ?

Ngày hỏi:28/01/2016
Chuẩn bị ly hôn, tôi được biết chồng tôi có vay ngân hàng một khoản tiền lớn, tôi không biết gì về khoản nợ này. Hiện nay, chồng tôi không có khả năng để trả số nợ đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải chịu trách nhiệm trả số nợ đó hay không? (Thanh Mai – Hải Phòng)

  Nội dung này được Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để chị tham khảo như sau:

   “Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng
   2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này” (khoản 2 Điều 27)

   “Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
   Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
   1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
   2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
   3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
   4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
   5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
   6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.” (Điều 37)

   Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, nếu khoản vay do chồng chị vay nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, sẽ được xác định là nghĩa vụ chung của vợ chồng, chị và chồng chị sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc trả nợ cho Ngân hàng.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn