Chồng không trả được nợ, vợ có phải trả thay?

Ngày hỏi:09/05/2019

Tôi làm ăn bên ngoài và có vay khoảng 200 triệu để làm ăn. Nhưng việc làm ăn không được suôn sẻ dẫn tới mất khả năng chi trả. Tôi không thể chi trả được nữa, vậy vợ tôi có phải chi trả khoản vay trên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có nội dung như sau:

   1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

   2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

   Ngoài ra thì Khoản 2 Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định:

   Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

   - Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;”

   Theo đó, các giao dịch mà do một bên vợ hoặc chồng xác lập để nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ và chồng phải chịu trách nhiệm liên đới.

   Trong trường hợp của bạn, nếu khoản tiền bạn vay dùng để sử dụng vào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình như: chi phí sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình; việc học hành của các con…thì dù bạn không bàn bạc với vợ bạn và vợ bạn cũng không ký vào hợp đồng vay thì về nguyên tắc, vợ bạn cũng phải có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ đó cùng với bạn.

   Còn nếu bạn chứng minh được khoản tiền bạn vay để sử dụng với mục đích cá nhân, cụ thể trường hợp của bạn là làm ăn riêng và vợ bạn cũng không biết đến việc vay nợ này thì vợ bạn không có nghĩa vụ liên đới trả khoản vay đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ trả nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn