Chồng người Campuchia có được nhập tịch Việt Nam không?

Ngày hỏi:09/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp người chồng là người Campuchia khi lấy vợ Việt Nam thì có được nhập tịch không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 thì điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam được quy định cụ thể bao gồm:

   - Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   + Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   + Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   + Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   + Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   + Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   + Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì nếu người Campuchia kết hôn với người Việt Nam thì sẽ là một trong những trường hợp được nhập tịch nếu đáp ứng các điều kiện còn lại:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn