Chồng tôi có toàn quyền bán xe?

Ngày hỏi:11/04/2016
Chị Đinh Thị Hạnh (thành phố Rạch Giá) hỏi: Vợ chồng tôi có chiếc xe tải do chồng tôi dứng tên sở hữu. Vừa qua không hiểu vì lý do gì, chồng tôi tự ý bán chiếc xe đó với giá rẻ. Vậy trong trường hợp này, tôi được chuộc lại chiếc xe đó không?

  Nội dung này được Trung tâm TGPL tỉnh Kiên Giang tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây: a) Bất động sản; b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình”. “Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu”. Xe tải là động sản phải đăng ký quyền sở hữu nên trong trường hợp không có văn bản thỏa thuận về việc cho chồng chị có toàn quyền bán chiếc xe thì chị có quyền yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng mua bán xe vô hiệu (Nghị số 126/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình).


  Nguồn:

  Trung Tâm Trợ Giúp Pháp lý Nhà Nước Tỉnh Kiên Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn