Chưa phẫu thuật chuyển giới có được đổi giới tính trên giấy tờ?

Ngày hỏi:03/01/2017

Xin hỏi người chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoặc đã phẫu thuật một phần có được thay đổi giới tính trên giấy tờ không? Nguyễn Nam

  Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

  • Ngày 1/1, Bộ luật Dân sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành với nhưng quy định cụ thể về chuyển đổi giới tính. Điều 37 quy định, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

   Bên cạnh đó điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch năm 2014 về nội dung đăng ký hộ tịch quy định như sau: Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

   a) Thay đổi quốc tịch;

   b) Xác định cha, mẹ, con;

   c) Xác định lại giới tính…

   Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép cá nhân được chuyển đổi giới tính theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính được hiểu là đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoàn chỉnh sang giới tính nam hoặc giới tính nữ.

   Do đó, người chưa phẫu thuật chuyển giới hoặc đã phẫu thuật một phần nhưng chưa hoàn chỉnh giới tính thì không có căn cứ để đăng ký thay đổi hộ tịch và chưa được công nhận thay đổi giới tính theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo VnExpress.net
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn