Chuẩn hộ nghèo

Ngày hỏi:25/04/2013

Gia đình tôi có 5 người, thu nhập trung bình khoảng 500.000 đồng/người/tháng. Trong đợt bình xét hộ nghèo của thôn tôi , gia đình tôi không thuộc diện được bình bầu. Nay tôi muốn biết tiêu chuẩn để bình xét hộ nghèo và hộ cận nghèo được pháp luật quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/01/2011 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn từ 2011 – 2015 tiêu chuẩn để được xét hộ nghèo như sau:

   - Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

   - Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

   - Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

   - Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

   Đối chiếu với quy định trên, gia đình chị thuộc khu vực nông thôn nên so với mức thu nhập 500.000 đồng/người/tháng thì gia đình chị không thuộc diện hộ nghèo mà chỉ thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Hiện nay, hộ cận nghèo cũng được hưởng một số chế độ ưu đãi như: được Nhà nước hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế và một số chế độ khác.


  Nguồn:

  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn