Chuộc lại tài sản đã bán cho người khác

Theo dõi sự thay đổi của Chuộc lại tài sản đã bán
Ngày hỏi:21/01/2006
Tháng 9/2006 chị Hải bán cho chị Cúc ở cùng thôn chiếc đài nhãn hiệu Sony với giá 300.000 đồng. Hai chị đã thoả thuận trong vòng 03 tháng, chị Hải có thể chuộc lại chiếc đài. Tuy nhiên, sau đó khoảng một tháng, chị Hải đến gặp chị Cúc xin chuộc lại chiếc đài nhưng chị Cúc không đồng ý. Lý do chị Cúc đưa ra là chị đã gửi cho con gái đang học đại học ở Hà Nội dùng để học tiếng Anh. Hai bên không thống nhất nên phát sinh mâu thuẫn. ông Trưởng thôn đã đến gặp cán bộ tư pháp xã để tham khảo ý kiến. Vậy, cán bộ tư pháp cần hướng dẫn ông Trưởng thôn giải quyết vụ việc như thế nào? Gửi bởi: Admin Portal

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Khi chị Hải bán chiếc đài cho chị Cúc thì giữa hai chị đã giao kết một hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện. Trong đó bên bán là chị Hải có quyền chuộc lại tài sản là chiếc đài đã bán cho chị Cúc trong khoảng thời gian 3 tháng. Tranh chấp phát sinh khi chị Cúc từ chối không cho chị Hải chuộc lại.
   Tình huống này cần xem xét các vấn đề sau: thời hạn chuộc lại tài sản đã bán; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán tài sản khi có thoả thuận về việc chuộc lại tài sản đã bán.
   Căn cứ để giải quyết tình huống này là các quy định tại Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2005.
   Khi bán chiếc đài cho chị Cúc, chị Hải đã thoả thuận là sẽ chuộc lại chiếc đài trong thời hạn 3 tháng. Thời hạn này là hoàn toàn phù hợp với quy định của khoản 1 Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thoả thuận nhưng không quá một năm đối với động sản và năm năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm giao tài sản.
   Như vậy, thời điểm chị Hải muốn chuộc lại chiếc đài vẫn còn trong thời hạn thoả thuận. Khoản 1 Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, trong thời hạn chuộc lại tài sản, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại chiếc đài là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu giữa hai bên không có thoả thuận nào khác.
   Việc chị Cúc từ chối không cho chị Hải chuộc lại chiếc đài với lý do đã cho con gái là vi phạm quy định của khoản 2 Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản.
   Như vậy, chị Hải có quyền chuộc lại chiếc đài đã bán, nhưng phải báo trước cho chị Cúc trong một thời gian hợp lý.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn