Chuyển giao hợp đồng khi sáp nhập pháp nhân

Theo dõi sự thay đổi của Sáp nhập pháp nhân
Ngày hỏi:21/01/2006
Tôi ký kết hợp đồng cho ơcông ty truyền thông A thuê mặt bằng trong thời hạn 5 năm. Khi công ty đó được sáp nhập với công ty B thì trong quyết định bàn giao công ty B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng từ 01/01/2012 nhưng cho đến nay công ty đó vẫn không thực hiện. Tôi phải làm gì để hợp đồng tiếp tục được thực hiện và công ty B sẽ có trách nhiệm gì trong trường hợp đòi chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường họp đồng như thế nào. Xin cảm ơn. Gửi bởi: Võ Thàng Chung

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 95 Bộ luật Dân sự quy định về sáp nhập pháp nhân như sau: Một pháp nhân có thể được sáp nhập vào một pháp nhân khác cùng loại theo quy định của điều lệ, theo thỏa thuận giữa các pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt; các quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập.

   Như vậy, sau khi có quyết định về việc sáp nhập thì các quyền, nghĩa vụ của công ty A (trong đó có quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng cho thuê mặt bằng xây dựng trạm phát sóng di động ký với bạn) được chuyển giao cho công ty B.

   Bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng với công ty B và có quyền yêu cầu công ty B thực hiện quyền, nghĩa vụ của công ty B theo hợp đồng nêu trên.

   Công ty B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nếu việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là không có căn cứ thì sẽ phải bồi thường theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng và quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn