Chuyển hộ khẩu

Ngày hỏi:27/06/2012

Cha Mẹ chồng tôi đã ly hôn năm 2008 có quyết định của Toà Án. Nhưng đến nay Cha chồng tôi vẫn không chịu cắt hộ khẩu do đó gây bất tiện cho Mẹ chồng tôi trong việc làm các giấy tờ khai sinh cho cháu nội, Nhập hộ khẩu cho con dâu.... Xin nói rõ là Cha chồng tôi đi làm ăn xa không cư trú tại địa phương. Xin nhờ Luật sư tư vấn trong tình trạng hiện nay Mẹ chồng tôi phải làm các thủ tục gì để chuyển hộ khẩu cho Cha chồng tôi, vì Ông vẫn đang là chủ hộ khẩu ? Người con thứ Ba đồng ý cho Cha chồng tôi nhập vào hộ khẩu gia đình anh nhưng Cha chồng tôi vẫn không chịu ? Vậy mẹ chồng tôi phải làm sao? 

  • Nội dung bạn hỏi đượcLuật cư trú 2006 81/2006/QH11 quy định như sau:

   "Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

   1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

   2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

   Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

   1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

   2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

   3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

   4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

   5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

   6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

   Điều 39. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

   1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

   2. Người nào vi phạm quy định của pháp luật về cư trú thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.".

   Như vậy, nếu cha chồng bạn sau khi ly hôn 24 tháng mà không tiến hanh các thủ tục để chuyển hộ khẩu khỏi hộ khẩu của mẹ chồng bạn thì mẹ chồng bạn có thể gửi đơn kiến nghị tới Công an quản lý hộ khẩu để được xem xét và xử lý theo quy định tại Điều 39 Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn. Mẹ chồng bạn cũng có thể tiến hành các thủ tục thay đổi chủ hộ khẩu theo quy định pháp luật nêu trên.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn