Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình

Năm 1999, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hộ gia đình. Hiện nay, gia đình tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì những ai trong hộ gia đình phải ra ký hợp đồng ?

  • Trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ gia đình thì khi làm các giao dịch : chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh…thì những người từ đủ 15 tuổi trở lên trong hộ gia đình phải ký hợp đồng (theo quy định tai khoản 2 Điều 109 Bộ luật Dân sự). Những người chưa đủ 15 tuổi phải có người đại diện theo pháp luật để ký (theo quy định tại Khoản 1 Điều 20, Điều 21 Bộ luật Dân sự).
   Ngoài ra, những người là vợ hoặc chồng của những người trong hộ gia đình cũng phải ký hợp đồng, trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh phần tài sản của người vợ hoặc chồng nằm trong khối tài sản chung của hộ gia đình là phần tài sản riêng của người đó. Lưu ý: Để xác định người có quyền đối với tài sản là Quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình năm 1999 thì bạn cần xác định số nhân khẩu của gia đình bạn tại thời điểm gia đình bạn được chia ruộng.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn