Có bồi thường khi không hướng dẫn cách sử dụng mà gây thiệt hại?

Ngày hỏi:02/08/2019

Hôm trước tôi có mua ngoài cửa hàng một chiếc nồi cơm điện của Nhật, tôi có hỏi cách sử dụng thì nhân viên cửa hàng không giải thích cho tôi hiểu. Sau khi về sử dụng cắm phích vào hệ thống điện thì cả hệ thống điện của gia đình tôi bị cháy. Khi hỏi nguyên do vì chiếc nồi của Nhật dùng dòng điện 300V còn hệ thống điện dân dụng của Việt Nam là 220V. Như vậy tôi có quyền yêu cầu cửa hàng đó bồi thường thiệt hại hay không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 443 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ hướng dẫn cách sử dụng của bên bán cụ thể như sau:

   "Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại."

   Như vậy, như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ giải thích và hướng dẫn cách sử dụng đối với nồi cơm điện Nhật nhưng bên bán không thực hiện, như vậy bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng.

   Nhưng khi bạn không biết cách sử dụng mà vẫn về sử dụng đó là lỗi của bạn nên bạn không có quyền yêu cầu cửa hàng bồi thường với thiệt hại của bạn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn